Tietosuoja

Tietosuoja

Päivitetty viimeksi 4.7.2023.

Asiakasrekisterin pitäjä

Joverec Oy (2079377-3)
info@lauluhuone.fi

Isonkylänkuja 6, 05720 HYVINKÄÄ

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Joose Vähäsöyrinki
info@lauluhuone.fi

Rekisterin nimi

Lauluhuoneen asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakkaiden henkilötietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen, oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseen sekä liiketoiminnan analysointiin, suunnitteluun ja kehittämiseen. Käyttäjiä ja heidän toimintaansa tilastoidaan tavalla, jossa henkilön suora tunnistaminen ei ole mahdollista. Näiden tilastojen tiedon keruussa ja analysoinnissa käytetään kolmannen osapuolen työkaluja, mutta yksityiskohtaisia henkilötietoja ei luovuteta kolmansien osapuolten käyttöön.

Rekisterin sisältämät tiedot

Yleiset
- Asiakkaan yhteystiedot
- IP-osoite
- Luottokortin osittaiset tiedot
- Tilaustiedot ja historia
- Soittolistat
- Istunnot
- Tietojen lisäyspäivä
- Tietojen muokkauspäivä

Paytrail kerää maksutapahtuman yhteydessä IP-osoitteen, maksutavan sekä maksuajankohdan.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Käyttäjä syöttää rekisterin tiedot rekisteröityessään palveluun. Tilaus- ja käyttötietoja kerätään automaattisesti käyttäjän käyttäessä palvelua.

Tietojen luovutus

Tiedot voidaan luovuttaa toimivaltaiselle viranomaiselle tai muulle taholle voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvan vaatimuksen mukaisesti. Tiedot voidaan myös luovuttaa yrityskaupan yhteydessä.

Käyttäjätietoja voidaan luovuttaa rekisterinpitäjän kanssa sopimussuhteessa oleville kolmansille osapuolille, mutta ei heidän omaan käyttöönsä. Tilausten yhteydessä maksuliikenteen välittäjä käsittelee yksilöitävissä olevia henkilötietoja palveluntarjoajan lukuun. Käyttäjien tilastointia varten palveluntarjoajan yhteistyökumppani kerää tietoa sivulla tapahtuvasta toiminnasta, mutta näitä tietojen perusteella ei voi suoraan tunnistaa käyttäjää.

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteutuksen tai muun perustellun syyn vuoksi tarpeellista. Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii riittävästä ja lainsäädännön vaatimasta tietosuojan tasosta.

Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään palvelussa niin kauan kunnes käyttäjä poistaa käyttäjätilinsä. Tilin poiston voi tehdä profiilissa olevan napin avulla.

Lokitietoja säilytetään vuoden ajan, jonka jälkeen ne poistetaan automaattisesti. Varmuuskopioita säilytetään enintään kuukausi, jonka jälkeen ne poistetaan automaattisesti. Kuuntelutilastoja ei poisteta palvelusta vaan niitä käytetään palvelun käytön seurantaan ja muihin tilastointitarkoituksiin. Vanhat maksutapahtumat säilytetään palvelussa kirjanpidollisen seurannan mahdollistamiseksi.

Rekisterin suojaus

Rekisteri sijaitsee palomuurilla, salasanoilla ja muiden yleisesti hyväksytyin teknisin keinoin suojatulla palvelimella, johon ei ole pääsyä muuta kuin rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä. Varmuuskopiot säilytetään salasanalla ja avainluvuilla suojatussa sovelluksessa. Sopimukset ja niiden kopiot säilytetään suojattuna: fyysiset kopiot lukkojen takana ja digitaaliset kopiot salasanoilla suojattuna.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa omat tietonsa rekisterissä ja tarvittaessa korjata niitä sekä siirtää tietoja toiseen järjestelmään. Tarkastus-, korjaus- ja siirtopyynnöt tulee lähettää rekisterinpitäjälle kirjallisesti ja niihin vastataan lain edellyttämässä kohtuullisessa ajassa. Tarkastuspyynnön voi tehdä maksutta kerran vuodessa.

Rekisteröidyllä on oikeus tulla unohdetuksi ja poistaa oma tilinsä. Rekisteröity voi estää evästeiden käytön palvelussa selaimen asetuksista, mutta tällöin esimerkiksi palvelun kirjautuminen ei toimi.

Evästeiden käyttö sivulla

Sivusto käyttää evästeitä (cookies) esimerkiksi kirjautumisen toteuttamiseen sekä kävijämäärien, käyttäjien suurpiirteisen sijainnin, käyttämän selaimen ja laitetietojen tilastointiin. Kerätyistä tilastoista ei voi suoraan tunnistaa käyttäjää.